lek. med. Roman Mikuła

Specjalista psychiatra/Specjalista terapii środowiskowej

o mnie

lek. med. Roman Mikuła

Ukończyłem studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1997r. Pierwszy stopień specjalizacji z psychiatrii uzyskałem w 2000r., drugi w 2005r., tytuł specjalisty terapii środowiskowej w 2014r. Doświadczenie zawodowe zdobywałem w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu, w Zespole Pogotowia Ratunkowego, jako psychiatra w DPS, jako biegły sądowy w zakresie psychiatrii i uzależnienia od alkoholu (2000-2012), młodszy asystent – zastępca ordynatora Oddziału Psychiatrycznego Ogólnego nr 1 w Żurawicy (1998-2008), ordynator Oddziału Dziennego Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Łańcucie (2008-2015), zastępca dyrektora   NZOZ IDEA -Centrum Psychiatrii, Psychologii Klinicznej i Psychoterapii, od 2000r. prowadzę gabinet prywatny w Rzeszowie i w Przemyślu, jestem autorem i współautorem kilkunastu artykułów naukowych i dwóch rozdziałów w pozycjach książkowych, w CM Venustas pełnię funkcję zastępcy dyrektora.

Psychiatria dorosłych

Specjalizacja medyczna zajmująca się rozpoznawaniem, leczeniem i zapobieganiem zaburzeniom i chorobom psychicznym. Lekarze specjaliści psychiatrii wykorzystują farmakoterapię jak i szereg innych oddziaływań w celu zapewnienia pełnego dobrostanu pacjenta. Specjaliści w tej dziedzinie objęci są ustawowym obowiązkiem ciągłego samokształcenia i pogłębiania zarówno wiedzy teoretycznej jak i praktycznej w celu implementacji w proces leczenia najnowszych teorii oraz osiągnięć świata medycyny.

Psychiatria dzieci i młodzieży

Specjalizacja w psychiatrii zajmująca się diagnozowaniem
i leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych występujących u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem poszczególnych etapów rozwojowych pacjenta. Specjaliści w tej dziedzinie posiadają rozległą wiedzę zarówno z obszaru psychopatologii, dynamiki prawidłowego rozwoju psychicznego u dzieci i młodzieży oraz metod leczenia.

Gabinety