slider.jpgslajder.jpgslajder_mikuła-2.jpg

dla pacjentĂłw

psychiatria dzieci i młodzieży

Rodzaj leczonych zaburzeń:
• schizofrenia i inne zaburzenia typu schizofrenii; F 20- 29,
• zaburzenia afektywne; F 30 – 39,
• zaburzenia nerwicowe; F 40 – 48 ,
• zespoły behawioralne, w tym zaburzenia odżywiania
się F50 – 59,
• zaburzenia rozwoju psychicznego; F 84 – 89,
• zaburzenia emocji rozpoczynające się zwykle
w dzieciństwie i wieku młodzieńczym; F 93 – 99.


Każdy pacjent włączony jest w program diagnostyczno
- terapeutyczny:
• diagnoza,
• diagnoza sytuacji rodzinnej,
• farmakoterapia,
• psychoterapia systemowa rodzin,
• psychoedukacja wszystkich pacjentów na temat
uzależnień od środków psychoaktywnych,
• psychoterapia indywidualna,
• arteterapia (sztuki plastyczne, muzykoterapia,
choreoterapia)
• trening samodzielności,
• społeczność terapeutyczna,
• psychoedukacja pacjentów,
• psychoedukacja rodzin pacjentów,
• terapia zajęciowa (codziennie),
• interwencje socjalne, w szkołach pacjentów
i ośrodkach;
• nauczanie w zakresie szkół podstawowej
i ponadpodstawowych.


Kompleksowa, ciągła opieka jest zapewniona przez
współdziałanie w ramach:
• Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
• Dziennego Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
• Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży –
stacjonarnego

 

W przypadku chorych z zaburzeniami odżywiania w prace zespołu terapeutycznego jest włączony dietetyk. Wyświetleń: 53
en